www.fltk.net > x:1/2=2/5:7/8解方程

x:1/2=2/5:7/8解方程

①5x+15x=400, 20x=400, 20x÷20=400÷20, x=20;②x: 1 2 = 2 5 : 7 8 , 7 8 x= 1 2 * 2 5 , 7 8 x= 1 5 , 7 8 x* 8 7 = 1 5 * 8 7 , x= 8 35 ;③7x-3.5=10.5,7x-3.5+3.5=10.5+3.5, 7x=14, 7x÷7=14÷7, x=2.

7/8-2/5x=5/82x/5=7/8-5/82x/5=2/82x/5=1/48x=5x=5/8

2x÷1/2=7/82x=7/8*1/22x=7/16x=7/16÷2x=7/32 (32分之7)

8(x-2)等于2(x+7)8x-16=2x+148x-2x=16+146x=30 x=5-----------------------------------------------------------------------------------------

(1) 2 7 x= 8 21 , 2 7 x÷ 2 7 = 8 21 ÷ 2 7 ,x= 4 3 ;(2)x÷ 2 5 =15,x÷ 2 5 * 2 5 =15* 2 5 ,x=6;(3) 1 4 x+ 1 2 x=6, x( 1 4 + 1 2 )=6, 3 4 x=6, 3 4 x÷ 3 4 =6÷ 3 4 ,x=8.

5+2/x=7-8/x2/x+8/x=7-510/x=22x=10 x=10/2=5

解:x一0,6x=7,8-50.4x=3.8 x=9.5

x:1/2=2/5:7/87/8x=1/2*2/57/8x=1/535x=8x=8/35

x :8(x-2)=2(x+7)这个地方吗?它的意思是关于x的方程8(x-2)=2(x+7)举个例:x :8x+3a=2(x+3),那么这里是把x当成未知数,所以解的时候把a当成一个常数,解得x=1-a/2a :8x+3a=2(x+7),那么这里是把a当成未知数,所以解的时候把x当成一个常数,解得a=2-2x

哥们,你也太懒了吧!!4/5x÷2=1 2,解:4/5x=24 x=30 x+1/6x=14/15 解:(1+1/6)x=14/15 x=4/5 就先帮你前3道吧!望采纳

相关搜索:

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com