www.fltk.net > 子的多音字拼音怎么写

子的多音字拼音怎么写

“子”的多音字:读【zì】、【zǐ】.词组如下:子【zì】1. 胖子[pàng zi] 肥胖的人2. 梅子[méi zi] 梅树的果实3. 屋子[wū zi] 房间4. 日子[rì zi] 固定的某一天日期5. 点子[diǎn zi] 主意,办法6. 儿子[ér zi] 某人直系血统的下一代男性7. 本子[běn zi] 记录

子(zǐ): 1. 古代指儿女,现专指儿子:子女;子孙;子嗣;子弟. 2. 植物的果实、种子:菜子;瓜子儿;子实. 3. 动物的卵:鱼子;蚕子. 4. 幼小的,小的:子鸡;子畜;子城. 5. 小而硬的颗粒状的东西:子弹(dàn );棋子儿. 6. 与“母

子 zǐ ①古代指儿女,现在专指儿子:父~丨~女丨独生~.②人的通称:男~丨女~.③古代特指有学问的男人,是男人的美称:夫~丨孔~丨诸~百家.④古代指你:以~之予,攻~之盾.⑤古代图书四部分类法(经史子集)中的第三类:~部丨~书.

音不是多音字 音 拼音: yīn , 笔划: 9 部首: 音 五笔: ujf 基本解释:音 yīn 声,亦特指有节奏的声:声音.音乐(yuè).音律.音色.音量.音区.音韵.音像.音容(声音、容貌).弦外之音. 信息,消息:音信.佳音.音讯. 笔画数:9; 部首:音;

儿[ér] 1. 小孩子:~戏.2. 年轻的人(多指青年男子):男~.~女情.3. 男孩子:~子.生~育女.4. 雄性的马:~马.5. 作助词(同前一字连成一个卷舌音):小孩~.

正,中国汉字,多音字,读作zhèng或者zhēng,表不同的意思,常用读音为zhèng,意思是不偏斜,平正,赠人玫瑰,手有余香!如若,您对我的答案满意,请选择“对我有用”,谢谢您的采纳!!

拼音:zhòng 或 zhōng中一.zhòng组词:1~举|2~计|3~奖|4~签|5~选|6~毒|7~风|8~暑|9~箭|10~伤二.zhōng组词:1~部|2~层|3~等|4~缝|5~等|6~稻|7~级|8~农|9~学|10~看|11~听|中,中国汉字之一.在中原“中”是指“好”的意思.[1] 中者,不偏也,天下之大本,故君子务本,本立道生;庸者,不易也,万物之根基,故君子固本,本固速成;和者,乐业也,天下之达道,故君子乐本,天健中节.务本谓之中,固本谓之庸,乐本谓之和,三者致者天地人三才立焉,天下之大材速育、速成焉.此千古之道学,成者无不合于专一,无不合于太极(务本是本份,固本是能力,乐本是兴趣).

中zhōng 中国 中间zhòng 中奖

拨拼音:[bō] 来自百度汉语|报错 拨_百度汉语 [释义] 1.用手指或棍棒等推动或挑动. 2.分给. 3.治理. 4.掉转. 5.量词,用于成批的,分组的.

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com