www.fltk.net > 在三角形ABC中,C=2根号2,A>B,∠C=π/4,tAnA*tAnB=6,则△ABC的面积...

在三角形ABC中,C=2根号2,A>B,∠C=π/4,tAnA*tAnB=6,则△ABC的面积...

tanA*tanB=6 则sinA*sinB/(cosA*cosB)=6 则sinA*sinB=6c

解:在三角形ABC中,∠A+∠B+∠C=180°, ∠A+∠B=180°-∠C. tan(A+B

在三角形ABC中,A+B+C=180’, A+B=180’-C, tan(A+B)=-tanC=

下面是三角形的面积公式,你代一下值就知道了。 三角形面积公式 已知三角形底a,高h,则S=ah/2

过C点作CD垂直于线段AB并交于点D 设线段AD=a,则线段CD=3a,BC=3/2a, a+3

tanC=-tan(A+B)=-(tanA+tanB)/(1-tanAtanB)=1, 所以C=π

a+c=4, ac<=(a+c)^2/4=4 (2-cosA)tanB/2=sinA 2

因为三角形ABC是直角三角形, AB=c,BC=a,AC=b 所以tanA=a/b,tanB

|m+n|取最小值√2. 由1+tanA/tanB=2c/b得, tanB+tanA=2

tan(π-α) =-tanα tan(α+β) =(tanα+tanβ)/(1-tanα×t

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com