www.fltk.net > 绝句其四古诗带拼音

绝句其四古诗带拼音

绝(jué) 句(jù) 四(sì) 首(shǒu) 唐(táng) 代(dài) 杜(dù) 甫(fǔ) 其(qí) 一(yī) 堂(táng) 西(xī) 长(cháng) 笋(sǔn) 别(bié) 开(kāi) 门(mén),堑(qiàn) 北(běi) 行(háng) 椒(jiāo) 却(què) 背

jué jù sì shǒu 绝句四首 táng dù fǔ 唐 杜甫 táng xī cháng sǔn bié kāi mén , qiàn běi xíng jiāo què bèi cūn .堂西长笋别开门,堑北行椒却背村.méi shú xǔ tóng zhū lǎo chī , sōng gāo nǐ duì ruǎn shēng lùn .梅熟许同朱老吃,松高拟对阮生论.yù zu

绝句 作者:志南【宋代】 古木阴中系短篷,gǔ mù yīn zhōng xì duǎn péng 杖藜扶我过桥东.zhàng lí fú wǒ guò qiáo dōng 沾衣欲湿杏花雨,zhān yī yù shī xìng huā yǔ 吹面不寒杨柳风.chuī miàn bù hán yáng liǔ fēng

jué jù sì shǒu 绝 句 四 首 táng dù fǔ 唐 杜 甫 sì shǒu (qí yī ) 四首(其一) táng xī zhǎng sǔn bié kāi mén ,qiàn běi háng jiāo què bèi cūn .堂西长笋别开门,堑北行椒却背村.méi shú xǔ tóng zhū lǎo chī ,sōng gāo nǐ duì ruǎn shēng lùn .梅熟

绝句 其一 唐 杜甫 liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ 两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 ,yī háng bái lù shàng qīng tiān 一 行 白 鹭 上 青 天 .chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě 窗 含 西 岭 千 秋 雪 ,mén bó dōng wú wàn lǐ chuán 门 泊 东 吴 万 里 船 .绝句 其二 唐

绝句 释志南 gǔ mù yīn zhōng xì duǎn péng,古木阴中系短篷,zhàng lí fú wǒ guò qiáo dōng.杖藜扶我过桥东.zhān yī yù shī xìnghuā yǔ,沾衣欲湿杏花雨,chuī miàn bù hán yángliǔ fēng.吹面不寒杨柳风.

绝句 杜甫 chí rì jiāng shān lì 迟 日 江 山 丽 ,chūn fēng huā cǎo xiāng 春 风 花 草 香 .ní róng fēi yàn zǐ 泥 融 飞 燕 子 ,shā nuǎn shuì yuān yāng 沙 暖 睡 鸳 鸯 .绝句 杜甫 liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ 两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 ,yī háng bái lù shàng

《浪淘沙》是唐代文学家刘禹锡的组诗作品,共九首.一、原文:1、其一 九(jiǔ)曲(qǔ)黄(huáng)河(hé)万(wàn)里(lǐ)沙(shā),浪(làng)淘(táo)风(fēng)簸(bò)自(zì)天(tiān)涯(yá).如(rú)今(jīn)直(zh

述志古诗带拼音如下 第一首:zhú shí 竹石 zuò zhě :zhèng xiè 作者:郑燮 yǎo dìng qīng shān bú fàng sōng ,lì gēn yuán zài pò yán zhōng .咬定青山不放松,立根原在破岩中.qiān mó wàn jī hái jiān jìn ,rèn ěr dōng xī nán běi fēng .千磨万击还坚

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com