www.fltk.net > 洪字组词有哪些

洪字组词有哪些

1、洪福[hóng fú] 大福.2、蓄洪[xù hóng] 为防洪水泛滥而把超过河道排泄量的洪水蓄存在某些地带.3、洪峰[hóng fēng] 洪水时的最高水位.4、洪帮[hóng bāng] 洪门的别称.5、防洪[fáng hóng] 用堤、墙、水库、泄洪道及其他手段防备洪水成灾

洪帮、洪福、蓄洪、宽洪、防洪、洪灾、抗洪、滞洪、分洪、洪量、洪大、山洪、洪辟、洪干、洪泽、洪飙、洪涟、洪祚、洪远、洪洪、洪隧、洪祀、洪、洪猷、洪德、洪宪、洪朝、洪旷、洪谟、三洪、洪嗣、洪崖、洪湍、洪垆、洪颐、洪声、洪洞、洪、洪渠、洪算

洪的组词 :洪福、洪帮、宽洪、蓄洪、抗洪、洪灾、防洪、洪量、滞洪、洪大、山洪、分洪、洪干、洪辟、洪泽、洪远、洪祚、洪洪、洪旷、洪崖、洪湍、洪、洪飙、洪祀、洪、洪谟、洪猷、洪德、洪涟、洪宪、

声如洪钟、洪福齐天、洪水猛兽、宽洪大量、宽洪大度. 1、声如洪钟 声如洪钟,拼音shēng rú hóng zhōng,汉语成语,形容说话或歌唱的声音洪亮,如同敲击大钟似的. 出自:明冯梦龙《东周列国志》第七十二回:忆胥目如闪电,声如洪钟.

洪门、 洪荒、 洪都拉斯、 洪湖、 洪泽湖、 葛洪、 洪泽、 洪洞、 洪水、 洪恩、 洪雅、 洪峰、 洪都、 殷洪、 洪福齐天、 洪流、 洪波、 洪亮、 溢洪道、 大洪山、 洪帮、 洪钟、 洪涝、 洪范、 洪水猛兽、 洪钧、 洪源、 洪业、 山洪、 防洪、 洪灾、 洪生、 洪福、 洪深、 洪军、 洪基、 洪脉、 洪河、 洪英、 谢谢采纳

洪亮,洪水,洪大,

不入虎穴,焉得虎子 不入虎穴;焉得虎子 乌焉成马 习焉不察 习焉不觉 习焉弗察 割鸡焉用牛刀 塞翁失马,焉知非福 心不在焉 杀鸡焉用牛刀 狡焉思启 狡焉思肆 狡焉思逞 皮之不存,毛将焉附 皮之不存;毛将焉附 终焉之志 语焉不详 轮焉奂焉 下焉者 不入虎穴,焉得虎子 乌焉 乌焉成马 习焉不察 习焉不觉 习焉弗察 于是焉 于焉 介焉 焉 割鸡焉用牛刀 厌焉 喟焉 嗒焉 塞翁失马,焉知非福 字经三写,乌焉成马 少焉 异焉 心不在焉 忽焉 恤焉 恻焉 斩焉 有子存焉 杀鸡焉用牛刀 焉 焉乃 焉乌 焉尔

洪亮 洪荒 洪细 洪范 洪水 洪炉 洪福 洪韵 洪洞 洪钟 南洪北孔 洪炉点雪 宽洪大量 洪福齐天 洪水猛兽 札闼洪休 齐天洪福 宽洪大度 付诸洪乔 声如洪钟

洪壮 洪姿 洪族 洪醉 洪祚 洪奥 洪 洪笔 洪庇 洪辟 洪飙 洪波 洪操 洪涔 洪朝 洪池 洪大 洪德 洪洞 洪都 洪恩 洪伐 洪翻 洪泛 洪灾

洪波 hóng bō[big waves] 大波浪大海掀起洪波洪大 hóng dà[loud] 大而有力;响亮脉象洪大洪恩 hóng ēn[immerse grace] 大恩洪泛区 hóng fàn qū[flooded area] 经过洪水泛滥的地区洪峰 hóng fēng[crest;flood peak] 洪水时的最高水位洪福 hóng fú[

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com