www.fltk.net > 便怎么组词语

便怎么组词语

便宜 biàn yí 便辟 biàn pì 随便 suí biàn 方便 fāng biàn 便宜行事 biàn yí xíng shì 即便 jí biàn 悉听尊便 xī tīng zūn biàn 便宜从事 biàn yí cóng shì 自便 zì biàn 顺便 shùn biàn 大腹便便 dà fù pián pián 便嬖 pián bì 便佞 pián nìng

“便”组词:1、便biàn:简便.随便.顺便.便利.便邮.便中.方便.便宜.便衣.便饭.便宴.便函.粪便.便当.便道.便民.大便.便秘.便捷.便条.便车.轻便.灵便.得便.请便.听便.任便.取巧图便.悉听尊便.触机便发.便宜施行.听其自便.方便之门.家常便饭.缙绅便览.便宜从事.便辞巧说.便还就孤.手头不便.随近逐便.不当稳便.咄嗟便办.手亲眼便.行个方便.公私两便.得休便休.不便水土.因利乘便.便宜行事.2、便pián:便宜.便佞.便嬖.小便宜.占便宜.大腹便便.空腹便便.边老便便.

随便 suí biàn 方便 fāng biàn 即便 jí biàn 以便 yǐ biàn 顺便 shùn biàn 自便 zì biàn 便便 pián pián 乘便 chéng biàn 不便 bù biàn 大便 dà biàn 轻便 qīng biàn 溏便 táng biàn 请便 qǐng biàn 未便 wèi biàn 灵便 líng biàn 简便 jiǎn biàn 流便 liú biàn 稳

便 组词方便、便宜、轻便、简便、随便、占便宜、灵便、家常便饭、便服、便宜行事、大腹便便、因利乘便、便还、就孤顺便、咄嗟便办、不便水土、便利、利便、便当、趁便、便宜施行、未便、不便、触机便发、德便、便笺、乘便、便僻、便官、公私两便.

便秘、方便、方便面、便血、便当、大便、便签、随便、便宜、大腹便便、女子无才便是德、小便、便笺、便士、便便、粪便、便民、通便、悉听尊便、便宜货、便利、家常便饭、便捷、便宜行事、便溺、搭便车、便条、即便、占便宜、便所、

便宜 biàn yí 便辟 biàn pì 随便 suí biàn 方便 fāng biàn 便宜行事 biàn yí xíng shì即便 jí biàn 悉听尊便 xī tīng zūn biàn 便宜从事 biàn yí cóng shì 自便 zì biàn 顺便 shùn biàn 大腹便便 dà fù pián pián 便嬖 pián bì 便佞 pián nìng便宜 拼音biàn yí 意思是廉价便辟 拼音biàn pì 意思是角落随便拼音 suí biàn 意思是可有可无比较随意方便拼音 fāng biàn 意思是便捷即便 拼音jí biàn 意思是即使

安便 尊便 走便门 着便 逐便 做方便 自便 辄便 占便宜 缘便 圆便 遇便 与人方便,自己方便 优便 羽便 有奶便是娘 有奶便认娘 邮便 邮便局 因便 因势乘便 因利乘便 异便 宜便 以便 有便 赢便 遗便 折便宜 要便 一举两便 一朝权在手,便把令来行 一上青山便化身 旋便 悬便 行方便 行便 形便 行个方便 小便池 小便 小便宜 小便意 悉听尊便 未便 托便 天假其便 妥便

见标准组词:● 便 biàn ㄅㄧㄢ 1. 顺利,没有困难或阻碍:~当.~利.~道.~民. 2. 简单的,礼节上非正式的:~宴.~衣.~函(形式比较简便的信件).简~.~宜.随~(适当地,看事实需要而自行处理事情). 3. 便利的时候:~中请来信. 4. 就:说了~做. 5. 排泄屎尿或排泄出来的屎尿:大~.~秘.其它字义 ● 便 pián ㄆㄧㄢ 1. 〔~~〕肚子肥大的样子,如“大腹~~”. 2. 〔~嬖〕封建统治者所亲近宠爱的人. 3. 〔~佞〕善于用花言巧语讨好的人.

便可以怎么组词 : 便宜、 便衣、 便利、 随便、 便捷、 即便、 便士、 便笺、 便鞋、 溏便、 搭便、 便秘、 童便、 稳便、 乘便、 便人、 便函、 近便、 简便、 便了、 不便、 便饭、 以便、 告便、 便民、 请便、 便便、 便步、 便条、 未便、 便装、 便服、 便溺、 便中、 听便、 轻便、 便餐、 便所、 便桥、 便于

便宜.便利.便于.便捷.便当.便饭.便衣.便秘.方便.随便

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com