www.fltk.net > 瓣注音组词

瓣注音组词

瓣 [bàn] 部首:瓜 五笔:URCU [解释]1.组成花冠的各片:花~. 2.植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物:豆~儿.蒜~儿. 3.物体破裂分成的部分. 4.量词.

①biàn 辫子;bàn 花瓣 ②zōng 马鬃;jì 发髻 ③zhòu 皱纹;zhòu 绉纱 ④jiá 脸颊;hé 下颌

望采纳,o(∩_∩)o谢谢 瓣 拼 音 bàn 部 首 瓜 笔 画 19 五 行 水 五 笔 urcu 生词本 基本释义 详细释义 1.组成花冠的各片:花~.2.植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物:豆~儿.蒜~儿.3.物体破裂分成的部分.4.量词.相关组词 花瓣 蒜瓣 瓣膜 瓣胃 莲瓣 瓣香 桃瓣 门瓣 活瓣 瓜瓣 豆瓣 尖瓣 根瓣 重瓣胃更多 百科释义 “瓣”是一个汉字,有名词和量词两种词性. 查看百科 英文翻译 petal

瓣组词:花瓣装、鼬瓣根、酱瓣草、豆瓣儿酱、一瓣心香.1、花瓣装读音:huā bàn zhuāng.释义:穿花瓣装一般里面必须要先穿一件马甲,再穿上外罩的花瓣装,而两朵花瓣的大包袖,穿上花瓣装,展露日益散发的小女人魅力,肆意散开充

瓣组词有哪些词语 :蒜瓣、 瓣膜、 瓣胃、 莲瓣、 活瓣、 瓣香、 门瓣、 桃瓣、 豆瓣、 根瓣、 瓜瓣、 尖瓣、 重瓣胃、 蒜瓣儿、 八瓣子、 一瓣香、 豆瓣酱、 酱瓣草、 豆瓣儿酱、 一瓣心香、 七楞八瓣、 一瓣子心、 一瓣之香、 七棱八瓣、

你好!瓣,bàn,花瓣辩,biàn,辩论仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢.

花瓣 瓣香 莲瓣 蒜瓣 豆瓣 瓣膜 根瓣 瓜瓣 瓣胃 门瓣 尖瓣 活瓣 重瓣胃 一瓣香 蒜瓣儿 八瓣子 酱瓣草 豆瓣酱 一瓣心香 一瓣子心 七棱八瓣 七楞八瓣 豆瓣儿酱

单字拼音:瓣 (bàn)辫 (biàn)笔画拆分:瓣 (丶一丶丿一一丿丿丿丶丶丶一丶丿一一丨)辫 (丶一丶丿一一丿一丶一丶丿一一丨)

【词语】 花瓣【全拼】: 【huā bàn】【释义】: 花冠的组成部分之一,构造和叶子相似,但细胞里含有各种不同的色素,所以有各种不同的颜色.【例句】1、紫罗兰绽开花瓣. 2、 一片花瓣飘落到地上. 3、 许多花的花瓣在阳光下开放. 4、 水面上一朵鲜花舒展开的花瓣沉入了清澈宁静的水中.

瓣:花瓣 瓣香 莲瓣 蒜瓣 豆瓣 瓣膜 根瓣 瓜瓣 瓣胃 门瓣 尖瓣 活瓣 重瓣胃 瓣香 蒜瓣儿 八瓣子 酱瓣草 豆瓣酱辨:明辨是非 至辨 辨认 辨认 争辨 辨达

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com