www.fltk.net > 瓣多音字BiAn组词

瓣多音字BiAn组词

"瓣"字并不是多音字,念ban"辩""辫""辨"等字都念bian

蒜瓣、 瓣膜、 瓣胃、 莲瓣、 活瓣、 瓣香、 门瓣、 桃瓣、 豆瓣、 根瓣、 瓜瓣、 尖瓣、 重瓣胃、 蒜瓣儿、 八瓣子、 一瓣香、 豆瓣酱、 酱瓣草、 豆瓣儿酱、 一瓣心香、 七楞八瓣、 一瓣子心、 一瓣之香、 七棱八瓣、 一籽一瓣儿

瓣字怎么组词? : 蒜瓣、 瓣膜、 瓣胃、 莲瓣、 活瓣、 瓣香、 门瓣、 桃瓣、 豆瓣、 根瓣、 瓜瓣、 尖瓣、 重瓣胃、 蒜瓣儿、 八瓣子、 一瓣香、 豆瓣酱、 酱瓣草、 豆瓣儿酱、 一瓣心香、 七楞八瓣、 一瓣子心、 一瓣之香、 七棱八瓣、 一籽一瓣儿

花瓣 豆瓣 瓣香 莲瓣 蒜瓣 一瓣心香 一瓣子心 七棱八瓣 七楞八瓣 豆瓣儿酱 根瓣 瓜瓣 门瓣 尖瓣 活瓣

【组词】1 蒜瓣[suàn bàn] 蒜的鳞茎分成若干瓣状,每一个瓣状部分叫做一个蒜瓣.2 瓣膜[bàn mó] 一种小瓣或类似小瓣膜的结构.3 瓣胃[bàn wèi] 也叫重瓣胃, 反刍动物的第三胃,位于腹腔前部右侧.4 肛瓣[gāng bàn] 肛柱下端之间,彼此借半

扁:bian 扁担 [三声] pian 扁舟 [一声]

一瓣

扁:Bian扁豆,压扁. 扁:Pian一叶扁舟.

模范 mófàn 模板 múbǎn 干饭 gānfàn 干部 gànbù 间距 jiānjù 间谍 jiàndié 地板 dìbǎn 地 de (它是助词,我不懂得组词) 的确 díquè 的 de 的dì 目的

捋luō lǚ 捋 luō1.用手握着条状物,顺着移动、抚摩:起袖子.桑叶.2.用手轻轻摘取:取.常用词组1.捋臂揎拳 luōbì-xuānquán(1) [role up one's sleeves and raise one's armbe eager to start] 卷起袖子,

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com