www.fltk.net > 瓣的拼音和部首

瓣的拼音和部首

拼 音 bàn 部 首 瓜 笔 画 19 五 行 水 五 笔 URCU 生词本 基本释义 详细释义 1.组成花冠的各片:花~.2.植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物:豆~儿.蒜~儿.3.物体破裂分成的部分.4.量词.相关组词 花瓣 蒜瓣 瓣膜 瓣胃 莲瓣 活瓣 瓣香 门瓣 桃瓣 豆瓣 根瓣 瓜瓣 尖瓣 重瓣胃

瓣 [bàn] 部首:瓜 五笔:URCU [解释]1.组成花冠的各片:花~. 2.植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物:豆~儿.蒜~儿. 3.物体破裂分成的部分. 4.量词.

瓣部首:瓜 瓣_百度汉语[拼音][bàn][释义]1.组成花冠的各片:花~. 2.植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物:豆~儿.蒜~儿. 3.物体破裂分成的部分. 4.量词.

瓣部首:瓜 [拼音] [bàn] [释义] 1.组成花冠的各片. 2.植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物. 3.物体破裂分成的部分.4.量词.

望采纳,o(∩_∩)o谢谢 瓣 拼 音 bàn 部 首 瓜 笔 画 19 五 行 水 五 笔 urcu 生词本 基本释义 详细释义 1.组成花冠的各片:花~.2.植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物:豆~儿.蒜~儿.3.物体破裂分成的部分.4.量词.相关组词 花瓣 蒜瓣 瓣膜 瓣胃 莲瓣 瓣香 桃瓣 门瓣 活瓣 瓜瓣 豆瓣 尖瓣 根瓣 重瓣胃更多 百科释义 “瓣”是一个汉字,有名词和量词两种词性. 查看百科 英文翻译 petal

“瓣”字的拼音是 :bàn 释义:组成花冠的各片:花瓣. 2.植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物:豆瓣儿.蒜瓣儿. 3.物体破裂分成的部分. 4.量词. 相关词组:1.瓣香[bàn xiāng]:形状像瓜瓣的香,表示祷祝敬慕之意. 2.尖瓣[jiānbàn]:形成心脏瓣膜的许多褶皱或瓣片之一 3.瓣膜[bàn mó]:一种小瓣或类似小瓣膜的结构 4.瓜瓣[guā bàn]:为葫芦科植物冬瓜的种子 5.花瓣[huā bàn]:花冠的通常呈叶状的一个构成部分

拼 音 bàn 部 首 瓜 笔 画 19 五 行 水 五 笔 urcu 生词本 基本释义 详细释义 1.组成花冠的各片:花~.2.植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物:豆~儿.蒜~儿.3.物体破裂分成的部分.4.量词.相关组词 花瓣 蒜瓣 瓣膜 瓣胃 莲瓣 活瓣 瓣香 门瓣 桃瓣 豆瓣 根瓣 瓜瓣 尖瓣 重瓣胃

拼 音 dì 部 首 巾 剩余6画,笔 画 9基本释义 1.宗教徒或神话中称宇宙的创造者和主宰者:上~.玉皇大~.2.君主:~王.皇~.称~.~制.相关组词皇帝 天帝 炎帝 帝王 帝京 帝君 上帝 帝国 帝制 玉帝黄帝 帝都 五帝 帝子

瓣读音:[bàn]部首:辛

A 部首是 辛,再查12画;B 部首是 瓜,再查14画.以上都对.第八画是 撇(瓜的第一笔).

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com